ikona zavřít
logo
Ochrana osobních údajů

Vážená paní, Vážený pane,

ve jménu společnosti Agentura N+N s.r.o. (dále jen „správce“), se sídlem Počaply 61, 533 04 Sezemice, IČO: 26014033 Spisová značka C 20184/KSHK, Krajský soud v Hradci Králové, Vás žádáme, o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno, příjmení (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), kontaktní údaje (emailová adresa, telefon, korespondenční adresa), transakční údaje, specifické údaje (např. GPS) k vloženým fotografiím, informace z telefonních hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi. Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás nebo od spolupracujících třetích stran.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb poskytovaných firmou Agentura N+N s.r.o. a spolupracujícími třetími stranami, a to i prostřednictvím elektronických kanálů, dále marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit naši nabídku Vaším potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Pod tím si můžete představit statistické a matematické analýzy s cílem získat vhled do chování klienta, různé profilování a segmentaci klienta, reporting.

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který na základní pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje.

Mezi nejvýznamnější zpracovatele osobních údajů pro marketingové účely, patří:

matfix.cz, Matouš Ingršt, IČ: 01223518, Pražská 195, 530 06 Pardubice
Seznam Sklik (Seznam.cz, a.s.), Radlická 3294/10, Praha 5, 150 00, IČO: 26168685
Google, Google Analytics (Google Czech Republic, s.r.o.), Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČO: 27604977
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko

Výše uvedené osobní údaje mohou být zpracovány jak manuálně, tak automatizovaně a budou zpracovány výlučně k shora vyjmenovaným účelům a nebudou předávány dalším osobám (mimo výjimky stanovené výše), ani nebudou umožněny k nahlédnutí jakýmkoli jiným příjemcům osobních údajů.

Společnost Agentura N+N s.r.o. bude osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od jeho udělení. Při dalšími využití služeb (nákupu) se tento souhlas prodlužuje. Po skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány.

Souhlas je dobrovolný, proto v každém okamžiku máte právo na opravu a výmaz osobních údajů, jakožto i právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Stejně tak máte právo kdykoliv své údaje v databázi zkontrolovat nebo požádat firmu Agentura N+N s.r.o., aby Vám je vydal ve strojově čitelném formátu. Tuto žádost adresujte na emailovou adresu novakova@agenturann.cz anebo písemně na sídlo firmy Počaply 61, 533 04 Sezemice.

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů.